η σελίδα πρέπει να είναι προσπελάσιμη μόνο μέσω του κουμπιού σύγκρισης